Cine suntem ?

             Asociația ”Mihai Eminescu” – Viena, purtând cu mândrie numele marelui nostru poet, în memoria și întru cinstirea căruia își încordează voința și își adună toate puterile, își propune, conform statutului, să trezească entuziasmul membrilor săi în promovarea permanentă a tradițiilor culturale din toate teritoriile locuite de români.

       Remarcându-se, de-a lungul timpului, printr-o multitudine de acțiuni, evenimente cu rezonanță patriotică și vibrante manifestări de prezentare a  istoriei, culturii și valorilor noastre naționale, în același timp, asociația s-a implicat cu dăruire și sentimente de frățietate în sprijinirea aspirațiilor de propășire spirituală ale comunității românilor din Austria.

        Cu toate că nu suntem o asociație cu profil pur filantropic, ci cultural, nu uităm că suntem mlădițe ale unui singur trunchi, ne tragem seva din aceleași rădăcini strămoșești, avem aceleași obârșii cu cei aflați în patria mamă. De aceea, ne aplecăm cu recunoștință gândul și ne îndreptăm fapta mai ales spre ajutorarea celor năpăstuiți, a fraților de suferință ai noștri, oriunde s-ar afla ei. În special a copiilor rămași acasă, care, sub vitregia unor vremuri neiertătoare, se zbat în noianul de griji și nevoi, și cărora voim să le ușurăm greua povară a nevoințelor și lipsurilor de zi cu zi, cu evlavie creștinească, cu conștiința că ne îndeplinim datoria de oameni, că știm să dăm chip concret și palpabil sentimentului de solidaritate, ce ne-a unit ca popor, în vremuri de restriște.

Reclame